Logo Simpelmeergeld.nl

Wil je beginnen met beleggen?
Download dan nu ons GRATIS E-book en start vandaag nog!

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.simpelmeergeld.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door simpelmeergeld.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Geen financieel advies

wij zijn geen professioneel financieel adviesbureau en accepteren dan ook geen verantwoordelijkheid voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is louter informatief en educatief bedoeld. Zoek professioneel advies indien je daar behoefte aan hebt. Wij kunnen en mogen geen persoonlijk financieel advies geven en geen enkele uitlating op deze site is als persoonlijk financieel advies bedoeld. Ook eventueel mailcontact is nooit als persoonlijk financieel advies bedoeld.

Affiliates

Wij maken als website gebruik van affiliate links. Dit zijn links die jou sturen naar de website van de aanbieder. Als jij een product aanschaft via de website waar wij naar verwijzen krijgen wij een commissie. Het gebruik van deze affiliate links kost jou helemaal niks. Het tegendeel is waar. het gebruiken van deze links kan jou juist een mooie korting opleveren. Daarbij help jij simpelmeergeld om nog meer waardevolle content te uploaden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Simpel meer geld is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Simpel meer geld.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Simpel meer geld te mogen claimen of te veronderstellen.

Simpelmeergeld.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. simpelmeergeld.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen


Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.simpelmeergeld.nl op deze pagina.